سيستم همو‍ژنيزه ‍‍‍‍ کارخانه شیر پگاه فارس

هدف از انجام اين پروژه اتوماسيون و کنترل کامل سیستم هموژنيزه در مد های مختلف می باشد. كليه مراحل سيستم هاي كنترل شامل طراحي، نصب، برنامه نويسي و راه اندازي توسط شركت شهاب ثاقب شیراز انجام گرفته است. كنترل اين سيستم بر مبناي PLC مي باشد. در اين پروژه از PLC زیمنس سري s7 استفاده شده است. مونيتورينگ سيستم با WINCC طراحی شده است. مدیریت اطلاعات و داده ها بر پایه بانک اطلاعاتی SQL-SERVER می باشد.

در اين پروژه دمای شیر٬ مقدار فشار محصول٬ نمایش وضعیت لحظه ای (دماي روغن هموژن٬ ميزان سطح روغن٬ ميزان آب هموژن٬ سطح شير مخزن پاستور٬ وضعيت دستگاه پاستوريزه٬ والو هاي هواگيري و پاستور٬ والو هاي دستگاه هموژن٬پمپ ها ٬شیرهای برقی٬ سنسورها و …) و نیز نمایش حجم تانک های ذخیره شیر با استفاده از نرم افزار WINCC نمايش و ثبت مي گردد. در برنامه امكاناتي نظير‚ دسترسي آسان به بخش هاي مختلف ‚ نمايش آلا‌رم هاي متفاوت و نمايش آلا‌رم هاي قبلي، تنظيم سطح و نمايش و ثبت اطلا‌عات به صورت نمودار و جدول Excel فراهم شده است. لازم به ذكر است كه كليه قطعات والمان هاي كنترلي استفاده شده از محصولات شركت SIEMENS مي باشند.