گرمخانه پنیر کارخانه شیر پگاه فارس

هدف از انجام اين پروژه اتوماسيون و کنترل دمای گرمخانه پنیر و سالن های مشابه در چهار مد(چهار فصل) مختلف می باشد. كليه مراحل سيستم هاي كنترل شامل طراحي، نصب، برنامه نويسي و راه اندازي توسط شركت شهاب ثاقب شیراز انجام گرفته است. كنترل اين سيستم بر مبناي PLC مي باشد. در اين پروژه از PLC زیمنس سري s7 استفاده شده است. براي مونيتورينگ سيستم از يك HMI سريTD220 استفاده شده است. همچنين براي جمع آوري اطلاعات از سنسورهای دما از ماژول های RTD زیمنس استفاده شده است. لازم به ذكر است كه كليه قطعات و المان هاي كنترلي استفاده شده از محصولات شركت SIEMENSمي باشند.